من تو زندگی ام قدر خیلی چیز ها ندونستم 

چیزهایی که به رایگان به دست اومدن ولی خیلی خیلی ارزشمندن 

مهم ترینش جوانی هست 

فرصت هایی که هیچ‌دیگه تکرار نمیشن

از دست دادن اونها تلخ ترین درسی بود که تو زندگی گرفتم . شروع دوباره سخته ولی من همتم را میکنم و میدونم که به پیروزی میرسم.